فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کندپرینت خبر

خیلی از ما آدمها، این تجربه را داریم که از زندگی خودمان راضی نیستیم. یا از شرایطمان احساس خوشایندی نداریم و یا حتی ممکن است با وجود داشتن موقعیت های خوب باز هم احساس رضایتمندی از زندگیمان را نداشته باشیم. "فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند"، به نویسندگی برایان تریسی و ترجمه مهدی قراچه داغی نام کتابی است که با خواندن آن می توانیم بر احساس ناخوشایندمان غلبه کنیم و به مسیر جدیدی در زندگی قدم بگذاریم. در ادامه برای آشنایی بیشتر با این کتاب به توضیح مختصری از این کتاب می پردازیم.

فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

شما انسان کاملاً خوبی هستید. شما شایسته یک زندگی عالی هستید، یک زندگی پر از موفقیت، خوشبختی، لذت و هیجان. شما حق دارید که روابطی خوشایند داشته باشید، از سلامتی عالی بهره مند باشید، کار ارزشمندی بکنید و به استقلال مالی برسید.

فکرتان را عوض کنید

در روانشناسی قانونی وجود دارد که می گوید اگر تصویري از آنچه را می خواهید و مایلید که او بشوید به مدت کافی در ذهن خود مجسم کنید، به زودي دقیقاً همان او که فکر می کردید، می شوید.

باورهاي خود را تغییر بدهید

در هر مورد اگر می خواهید عملکرد خود را تغییر بدهید و به نتایج جدیدي برسید، باید تصویر ذهنی یا خودانگاره را تغییر بدهید.  بدترین باورها، باورهاي خود محدود کننده هستند . اینها باورهایی هستند که سبب میشوند در زمینه اي احساس کمبود کنید. این باورها به ندرت درست هستند. اما اگرآنها را معتبر ارزیابی کنید، درباره شما مصداق وحقیقت پیدا میکنند. کار مهمی که باید انجام دهید این است که باورهاي خود محدود کننده را زیر سؤال ببرید. براي لحظه اي تصور کنید که با هیچ گونه محدودیتی رو به رو نیستید. تصور کنید به آنچه در زندگی می خواهید دست پیدا می کنید. این گونه است که فکرتان را عوض می کنید تا زندگی تان تغییر کند. نقطه شروع از میان برداشتن هراسها و آزاد کردن توانمندیهاي بالقوه این است که به ذهن خود باورهاي شجاعانه، سازنده، مثبت و جدید بدهید.

گفت و گوهاي درون خود را کنترل کنید

درست همان طور که هرگونه فکر کنید همان می شوید، هر حرفی که به خود بزنید هم همان می شوید. قدرتمندترین کلماتی که می توانید به خود بگویید اینها هستند: «خودم را دوست دارم» گفتن این جمله باعث می شود که هراسهایتان کاهش پیدا می کنند و شجاعتتان بیشتر می شود. درباره خودتان به احساس بهتري می رسید و در نتیجه با تمام اطرافیان خود رفتار دوستانه تر و صمیمانه تري پیدا می کنید.

با خود مثبت حرف بزنید

قدرتمندترین کلمات در عبارات شما، کلماتی هستند که به خودتان می گویید. اینها 95 درصد احساسات شما را تشکیل می دهد. وقتی با خودتان حرف می زنید، ذهن نیمه هشیار شما این کلمات را می گیرد و آنها را قبول می کند، بعد رفتار شما را با آن تطبیق می دهد. از حالا به بعد، با خود درباره آنچه می خواهید بکنید و می خواهید باشید حرف بزنید. کلمات قدرتمند «من می توانم بکنم» یا «من خودم را دوست دارم.» «من بهترینم»را تکرار کنید بعد روی پای خود بایستید و تبسم اطمینان بخشی بر لبان خود بنشانید و آن گاه کاري را که می توانید، با تمام وجود انجام بدهید.

خود را وقف خدمت به دیگران بکنید

واقعیت این است که وقتی کارتان را به نحو احسن انجام می دهید، شایسته آنید که درآمد سطح بالا داشته باشید. شما در صورتی موفق می شوید که کالاها و خدماتی تولید کنید که زندگی و کار دیگران را تسهیل کند. شما در بلندمدت تنها در صورتی موفق می شوید که کالاها و خدماتی را به دیگران عرضه کنید که به آنها خدمت بکند و سود برساند. هر چه بیشتر به دیگران خدمت کنید، شایسته تر می شوید و سطح درآمدتان افزایش می یاب

زندگی‌تان را تغییر دهید

اگر در ذهن خود انتظارات شفاف و شاد را نقاشی کنید، خود را در شرایطی مناسب هدفتان قرار می دهید. آنطور که درباره خود می اندیشید و احساس می کنید، آن طور که از خود انتظار دارید و امکان پذیر می دانید، کاري را که می کنید، مشخص می سازد. وقتی کیفیت اندیشه خود را تغییر می دهید، کیفیت زندگی تان تغییر می کند. اندیشه و احساس شما، اقدامات شما را سبب می گردد و نتایجی را که به دست می آورید، مشخص می سازد.

اندیشه مثبت

اندیشه هاي مثبت بر غناي زندگی می افزایند، به شما امکان و قدرت می دهند تا احساس قدرت بیشتري بکنید. مثبت اندیشی تأثیري سازنده و قابل اندازه گیري بر شخصیت، سلامتی و میزان انرژي و خلاقیت شما دارد. مثبت اندیشی منجر به سلامتی ذهنی می شود و عملکرد شما را به اوج می رساند. اندیشه هاي منفی شما را از قدرت محروم می سازند تا احساس ضعف بکنید.

احساسات منفی خود را تغذیه نکنید

احساسات منفی جملگی فرا گرفتنی هستند.شروع فراگرفتن آنها از دوران کودکی است. اما آنچه را که آموخته اید، می توانید با نوآموختگی تغییر بدهید. بسیاري از ایده ها یا نگرشهاي منفی مبتنی بر باورهاي کاذب و دروغین است. می توانید ناگهان بیاموزید ایده اي که درباره خود و یا شخص دیگري داشتید حقیقت ندارد. در نتیجه می توانید در یک لحظه اندیشه خود را تغییر دهید.

قدرت بخشودن

ریشه احساسات منفی که سبب می شود کسی متوسل به سرزنش کردن دیگران و گرفتار خشم و رنجش گردد، بترسد و دچار تردید و غبطه و حسادت شود، ناتوانی در بخشودن دیگران است. قدرتمندترین و رهایی بخش ترین تصمیماتی که می‌توانید بگیرید این است کسانی را که به هر طریق شما را رنجانیده‌اند، ببخشایید. تنها با بخشودن دیگران می توانید خودتان را آزاد کنید. به همین دلیل است که اغلب ادیان بخشودن و عفو کردن را مورد تأیید قرار داده اند و آن را قدم اول به سوي آرامش ذهن ارزیابی می کنند.

کنترل عواطف خود را به دست بگیرید

نقطه شروع برطرف کردن احساسات و عواطف منفی این است که کنترل اندیشه ها و اعمال زندگی خود را به دست بگیرید، و به خود عادتی بدهید که احساسات منفی خود را ابراز ننمایید. تصمیم بگیرید که احساسات منفی را از خود دور کنید. از همین لحظه مصمم شوید تا مثبت، خوش بین، شاد و پراشتیاق شوید.

خوابهاي بزرگ ببینید

در رؤیا شوید و خوابهاي بزرگ ببینید. آنچه در خیال بپرورانید همان می شوید. پنداره شما قولی است که به خودتان می دهید تا سرانجام صورت حقیقت به خود بگیرد. این تمرینات تجسم سازي را بارها و بارها در ذهن انجام دهید تا اینکه هدفتان کاملاً مشخص، شفاف و زنده شود. هر چه هدفتان را شفاف تر ببینید، شجاعت و اعتماد به نفس بیشتري پیدا می کنید.

سررشته امور زندگی خود را در دست بگیرید

تنها محدودیت تحقق بخشیدن فردا، تردیدهاي امروز ماست. بیایید با ایمان راسخ به جلو حرکت کنیم. تنها یک چیز است که بر آن کنترل کامل دارید و آن محتواي ذهن شماست. تنها شما هستید که می توانید تصمیم بگیرید که به چه موضوعی می خواهید فکر کنید. این قدرت، این کنترل، تنها چیزي است که براي خلق یک زندگی عالی براي خودتان به آن احتیاج دارید.

از همان جایی که هستید شروع کنید

ممکن است فکر کنید که از تحصیلات، فرصتهاي مناسب و یا منابعی که سایر موفقها از آن برخوردارند بهره اي ندارید. نگران نباشید. واقعیت این است که اغلب مردم با امتیازات محدودي شروع می کنند. حکایت موفق ترین انسانها، حکایت کسانی است که با هیچ شروع کردند و به نتایج ارزشمند رسیدند.واقعیت این است که براي رسیدن به آنچه میخواهید، بایدتلاش کنید و بدانید که سرانجام به خواسته خود میرسید. همه در همین شرایط هستند.

براي رسیدن به سطح بهترینها متعهد شوید

کیفیت زندگی یک شخص را عمق تعهد او براي قرار گرفتن در سطح بهترینها در هر زمینه مشخص می سازد. شاید مهم ترین کیفیت مردان و زنان موفق امید و آرزو و بلندپروازي است .موفقها طوري درباره خود فکر می کنند که گویی در زمینه هاي کاري خود در سطح عالی و بهترین هستند. این اشخاص هدفهاي عالی براي خود در نظر می گیرند. شما هم باید همین کار را بکنید.

چیزي را به شانس واگذار نکنید

چیزي را به شانس و تصادف واگذار نکنید. منتظر معجزه نباشید. باید بدانید که همه چیز به شما بستگی دارد. از آنجایی که می دانید بقیه عمرتان را قرار است روي کاري صرف کنید، از قبل تصمیم بگیرید روي کاري که عاشقانه آن را دوست دارید متمرکز شوید. می توانید از توانمندیهاي بالقوه خود استفاده کنید. به آنچه می خواهید،برسید.

به اشخاص بها بدهید

روابط شخصی خاك حاصلخیزي است که از آن تمام موفقیتها و پیروزیها نشأت می گیرد. در زندگی، روابط حرف اول را می زند. اشخاصی که آنها را می شناسید و آنها هم شما را می شناسند، در موفقیت، سعادت و میزان پیشرفت شما بیش از هر تک عامل دیگري نقش بازي می کنند. هیچ کس به تنهایی نمی تواند به موفقیت شایان ذکر دست پیدا کند.

مانند یک نابغه فکر کنید

کاري کنید آنچه به ذهنتان می رسد، سودي عایدتان کند.کاري کنید به سود شما کار کند و نفعی به شما برساند.به شرایط و امور نه به آن شکلی که هستند، بلکه به آن شکلی که می خواهید باشند فکر کنید. صرفاً در رؤیا نشوید خلق کنید!

شما یک نابغه بالقوه هستید. شما می توانید به سرعتی باور نکردنی مطالب را بیاموزید و بیش از حدي که می توانید تصورش را بکنید اطلاعات را جمع آوري نمایید.

از نیروهاي ذهنی خود استفاده کنید

توانمندیهاي بالقوه اشخاص معمولی چونان اقیانوس عظیمی است که در آن کسی دریانوردي نکرده است، قاره جدیدي است که هنوز کشف نشده است، دنیاي پر از امکاناتی است که انتظار می کشد تا از آن براي رسیدن به عظمت استفاده شود.

اندیشه خود را در خدمت بگیرید

در هر مسئله فرصت مناسبی نهان است، آن چنان قدرتمند که مسئله را تحت الشعاع خود قرار می دهد.بزرگ ترین حماسه هاي موفقیت را کسانی خلق کردند که مسئله اي را شناسایی نمودند و آن را به فرصتی مناسب تبدیل کردند.

طرزي که به خود و زندگی تان می اندیشید هر اتفاقی را که در زندگی برایتان بیفتد، تعیین می کند. مسئولیت اصلی شما این است که کنترل کامل اندیشه خود را به دست بگیرید و کلام و اندیشه خود را متوجه چیزهایی بکنید که خواهان آنها هستید. هم زمان با آن نباید به آنچه نمی خواهید فکر کنید. این فرمول ساده کلید واقعی سلامتی، خوشبختی و موفقیت شخصی است.

آینده خود را خلق کنید

آن معجزه یا نیرویی که اشخاص را به اوج می رساند، در سعی و تلاش و استقامت و پشتکاري یافت می شود که از شجاعت و روحیه اي مصمم برخوردارند. هر انسان موفقی با مشکلات، شکستها و ناکامیهاي متعددي در زندگی رو به رو شده است .اما توانایی برخورد مثبت و سازنده با این ناکامیهاست که موفقیت را تضمین می کند.

عالی زندگی کنید

تنها معیار راستین موفقیت، نسبت میان کاري که می‌توانسته انجام بگیرد و کاري است که انجام گرفته است.

خوشبختی هدف اصلی است

ارسطو، که شاید بتوان او را بزرگ ترین فیلسوف دانست، بیش از 2300 سال قبل نوشت که هدف اصلی اقدامات انسان رسیدن به احساس خوشبختی است. او معتقد بود هر کاري که انسان می کند براي دستیابی به نوعی از خوشبختی است .انسانها در مواقعی موفق می شوند و در مواقعی موفق نمی شوند، اما خوشبختی همیشه هدف اصلی آنهاست.


تاریخ ایجاد : دوشنبه - 18 اسفند 1393

facebooktwitterfacebook

نظر ثبت شده ای یافت نشد. اولین نفر باشید که به این پست نظر می دهید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد . بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند . *