شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) در صنعت بیمهپرینت خبر

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) معیارهای اندازه گیری مالی و غیر مالی هستند که می‌توان به عنوان ابزاری قدرتمند برای مدیران بررسی میزان موفقیت استفاده کرد. در واقع شاخص های کلیدی عملکرد برای سنجش و ارزیابی به منظور توسعه کارایی سازمان هستند. یک شاخص کلیدی عملکرد کارا برای اندازه گیری یک سیستم باید اهداف فردی و سازمانی را ترکیب کند به طوری که سازمان ها بتوانند اشتباهات را شناسایی کرده و اصلاحات سریع و شفافی را انجام دهند.

یکی از صنایع مهم در توسعه کشورها، صنعت بیمه است که با تمامی صنایع و کسب و کارها ارتباط دارد. لذا در اینجا به بررسی شاخص های کلیدی عملکرد در صنعت بیمه پرداخته می شود. این شاخص های عملکرد کلیدی  را می توان برای اندازه گیری عملکرد یک شرکت بیمه و به عنوان معیار سطح عملکرد در برابر بهترین و بدترین عملکرد استفاده نمود.

برخی شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) در صنعت بیمه

 1.  نسبت تمدید: تعداد بیمه نامه هایی که مشتری، آن ها را دوباره نزد شرکت بیمه تمدید می کند تقسیم بر تعداد کل بیمه نامه های صادر شده. این شاخص را می توان در دوره های سه ماهه، اندازه گیری و پایش نمود. مقدار این شاخص، باید افزایشی باشد. مقدار بالاتر شاخص، نشان دهنده رضایت و بالاتر از آن خشنودی و وفاداری مشتریان می باشد که در این صورت می توان اطمینان حاصل کرد که رضایت مشتریان فراهم شده است.
 2. درصد رشد تعداد بیمه نامه ها: این درصد از طریق تقسیم تعداد بیمه نامه های جدید به تعداد کل بیمه نامه ها بدست می آید. این شاخص باید افزایشی باشد و بالاتر رفتن آن در هر دوره نسبت به دوره قبل، نشانه رشد کسب و کار می باشد.
 3.  شاخص میانگین عملکرد زمانی در پردازش: برای هر پرونده، زمان بین اعلام خسارت تا زمانی که کار رسیدگی به پرونده اتمام می یابد را محاسبه کرده و از تمام آن ها در طی دوره زمانی تعیین شده، میانگین گرفته می شود. دوره اندازه گیری شاخص، سه یا شش ماهه می تواند باشد. مقدار این شاخص باید کاهشی باشد و سعی و تلاش مسئول ارزیابی این شاخص در سازمان، بایستی در جهت به حداقل رساندن آن قرار بگیرد.
 4.  شاخص میانگین تأخیر رسیدگی: اگر برای رسیدگی به پرونده ها زمان استانداردی تعیین شده باشد، میزان تأخیر برای پرونده های مختلف را اندازه گیری کرده و از آن ها میانگین گرفته می شود مانند شاخص میانگین رسیدگی به پرونده ها، این شاخص نیز باید کاهشی باشد و تلاش در جهت کاهش و رساندن آن به حداقل آن یعنی صفر، بایستی باشد.
 5.  شاخص میانگین ارزش: مقدار حق بیمه های صادر شده را جمع کرده و بر تعداد آن ها تقسیم کرده یعنی از مبلغ تمامی بیمه نامه ها باید میانگین گرفته شود. بدیهی است که این شاخص باید افزایشی باشد. بهتر است که دوره اندازه گیری شاخص بصورت سالانه باشد.
 6.  نسبت خسارت ها به حق بیمه ها: جمع مبالغ خسارت های پرداخت شده به جمع کل حق بیمه های دریافت شده.
 7.   نسبت تجدید رسیدگی: تعداد مواردی که در رسیدگی به یک پرونده اشتباهی رخ می دهد و پرونده، مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد به تعداد کل پرونده ها.
 8.   نسبت رسیدگی صحیح: این شاخص، مکمل شاخص نسبت تجدید رسیدگی می باشد.
 9. نسبت خسارت های ساختگی: تعداد مواردی از اعلام خسارت ها که در اصل وقوع و یا میزان خسارت، رعایت صداقت نشده و به اصطلاح ساختگی می باشند به تعداد کل موارد. افزایش یا کاهش مقدار این شاخص و برخی شرایط مرتبط، تحلیل و اقدامات اصلاحی خاص موقعیت را می طلبد.
 10. نسبت پرونده های معوقه: تعداد پرونده هایی که در زمان تعیین شده بررسی نشده اند و پرونده هنوز در جریان رسیدگی است به تعداد کل پرونده ها. تحلیل این شاخص، مشابه شاخص میزان تأخیر در رسیدگی به پرونده ها می باشد.
 11.  نسبت رشد خالص درآمدها: میزان افزایش مجموع حق بیمه های قرارداد شده نسبت به دوره گذشته تقسیم بر مقدار سال گذشته ضرب در عدد 100 که مقدار آن درصد افزایش درآمد شرکت بیمه را نشان می دهد.
 12. میزان رضایتمندی مشتریان: امتیاز رضایت مشتریان را با نمره فرم های تکمیل شده پرسشنامه سنجش رضایت توسط مشتریان به علاوه امتیاز وزنی برخی شاخص های مرتبط با عملکرد شرکت بیمه در قبال مشتری محاسبه می شود.
 13.  نسبت کل درآمد به هزینه های نیروی انسانی: مبلغ مجموع حق بیمه ها به جمع هزینه های نیروی انسانی شرکت، شامل حقوق، اضافه کار، پاداش و... مقدار این شاخص که باید افزایشی باشد نشان دهنده کارایی برآیند عملکرد منابع انسانی سازمان در جذب و عقد قراردادها می باشد. دوره شش ماهه، برای اندازه گیری شاخص مناسب می باشد.
 14. درصد وقوع اشتباه نیروی انسانی در صدور بیمه نامه ها: جمع تعداد مواردی که در صدور بیمه نامه ها، اشتباهی رخ داده به تعداد کل بیمه نامه ها.

تهیه کننده: نازنین پروانه

 


تاریخ ایجاد : جمعه - 24 بهمن 1393

facebooktwitterfacebook

نظر ثبت شده ای یافت نشد. اولین نفر باشید که به این پست نظر می دهید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد . بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند . *