نقش کارمندان متعهد در رشد کسب و کارپرینت خبر

گالوپ هر چند سال یکبار تحقیق جامعی در زمینه تعهد کارکنان انجام می دهد. در سال 2012 گالوپ این تحقیق جامع را در 34 کشور انجام داده است. این بررسی نشان داد که  بین تعهد شغلی و نتایج عملکرد نه گانه زیر رابطه وجود دارد.

  • اعتبار مشتری
  • سودآوری
  • بهره وری
  • ترک شغل
  • حوادث شغلی
  • افت کاری
  • غیب
  • تبیماری شغلی
  • کاهش کیفیت

شرکت هایی که کارکنان آنها متعهدترند، عملکرد بالاتری نسبت به شرکت هایی دارند که کارکنان آنها کم تعهد هستند. شاید بتوان این موضوع را در نمودار زیر نشان داد که در شرکت های موفق غیبت کارکنان، ترک شغل، افت کاری، حوادث شغلی، بیماری شغلی و مشکلات کیفیتی کمتر شده و رضایت مشتریان، بهره وری و سودآوری افزایش یافته است.

افزایش  تعهد کارکنان منجر به افزایش سود هر سهم (EPS) می شود.

پژوهش گالوپ نشان می دهد که شرکت ها با نیروی کار متعهدتر سود سهم (EPS)بالاتری دارند و در دوره رکود اقتصادی چندساله اخیر با سرعت بیشتری بهبود یافته اند. بررسی 49 شرکت در سال 2008 -2012 نشان می دهد شرکت ها با نیروی کار متعهد مزیت رقابتی بیشتری بدست آورده اند و EPS در حال رشد آنها سرعتی سریعتر از رقبا در صنعت داشته اند. در مقابل شرکت هایی که سطح متوسط داشته اند هیچ مزیتی در مقایسه با رقبای خود برای بهبود سودآوری نداشته اند.


تاریخ ایجاد : چهارشنبه - 22 بهمن 1393

facebooktwitterfacebook

نظر ثبت شده ای یافت نشد. اولین نفر باشید که به این پست نظر می دهید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد . بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند . *