رضایت شغلیپرینت خبر

رضایت شغلی بیانگر این است که فرد تا چه اندازه کار خود را دوست دارد و آن را چگونه ارزیابی می کنند و آیا در یک ارزیابی کلی احساس مثبتی به عوامل شغلی خود دارد  یا نه. این ارزیابی شامل ویژگی های شغلی ادراک شده، احساسات کاری و محیط کاری می شود.

رضایت شغلی شامل رضایت از نفس کار، پرداخت، ارتقا، همکاران و سرپرستی می شود. اهمیت این پنج عامل در کشور های مختلف گوناگون می باشد. مثلا در کشور آمریکا میزان پرداخت اهمیت بالایی دارد ولی در کشور های اسکاندیناوی تعامل موثر و دوستانه مدیران و کارکنان در رضایت شغلی تاثیر زیادی دارد.

از بین پنج عامل رضایت شغلی، زنان به فاکتور ارتقا حساس تر شده اند و عدم ارتقا در نارضایتی شغلی آنها تاثیر زیادی دارد. طبق اصل پیتر در سلسله مراتب سازمانی هر کسی تا سطح بی کفایتی خود ارتقا می یابد. ولی زنان معتقدند که در سازمان های امروزی فقط مردان تا حد بی کفایتی ارتقا می یابند. و این اصل در مورد زنان صدق نمی کند. زنان قابلیت های زیادی برای ارتقا دارند در حالی که فرصت ارتقا به آنها داده نمی شود.

یکی دیگر از مواردی که موجب بروز نارضایتی شغلی در زمینه ارتقا می شود ارتقا بیرون سازمان است. کارکنان سازمان دوست ندارند افرادی از بیرون به پست های مدیریتی منصوب شوند و ارتقا درون سازمانی به رضایت شغلی آنها می انجامد.

وقتی فرد رضایت شغلی دارد که احساس کند نیازهایش در شغل براورده می شود. نیازهای ارضا نشده، تاثیر منفی بر رضایت شغلی دارد. نیازها و انتظارات براورده شده موجب رضایت شغلی می شود. چنانچه انتظارات فرد در مورد پنج عامل رضایت شغلی( از نفس کار، پرداخت، ارتقا، همکاران و سرپرستی) بیش از آن چیزی باشد که در شغل وجود دارد نارضایتی وی افزایش می یابد. در مقابل وقتی ستاده ها از شغل فراتر از انتظارات است، رضایت بطور اساسی افزایش می یابد. علاوه بر نیازها و انتظارات، میزان براورده شدن ارزشهای کاری مورد نظر فرد در شغل نیز در رضایت وی تاثیرگذار است.

علاوه بر این، احساس عدالت در سازمان نیز در رضایت شغلی تاثیرگذار است.

پیامدهای رضایت شغلی

پیامدهای رضایت شغلی فقط به درون سازمان محدود نمی شود بلکه در مشتریان نیز تاثیر می گذارد. کارکنان شاد منجر به شادی مشتریان می شود. رضایت شغلی موجب ایجاد خلقیات مثبت در فرد می شود؛ بنابراین در تعامل با مشتری، دوستانه و با ابراز احساسات مثبت برخورد می کند و این امر موجب ایجاد احساسات مثبت در مشتری می شود. بطور کلی وقتی مشتریان با کارمند شاد و خوش برخورد مواجه می شوند به سازمان وفادار تر می دانند.


تاریخ ایجاد : دوشنبه - 20 بهمن 1393

facebooktwitterfacebook
  • بهناز کاوندی

    در ارتباط با رضایت شغلی و با توجه به دیدگاه مردم و اکثر شرکتها جهت ارتقا زنان ؛ متاسفانه هنوز هم شاهد این موضوع هستیم که کار از زنان بیشتر توقع میرود ولی ارتقا به سختی و با مشکل داده میشودو بر برخی مواقع باید خانوم ها گذشت نشان دهند و این نشانه با کمالات بودن خانوم ها می باشد!!!!! و دقیقا این موراد بسیار کوچک در عدم رضایت زنان برروی زندگی شخصی و حتی تربیتی آنهاتاثیر می گذارد. به نظر من باید بیشتر به این مطلب دقت شود


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد . بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند . *