رهبري به وسيله گوش كردنپرینت خبر

بررسي هاي به عمل آمده در مورد سنجش فعاليت مديران در روز هاي كاري ، به گونه اي شگفت آور نشان مي دهد كه رهبران بيش از نيمي از زمان خود را به گوش دادن سخنان ديگران اختصاص مي دهند. در مصاحبه ها آن ها به سخنان متقاضيان گوش مي دهند؛ در ملاقات ها، آنها به گزارش ها و بحث ها گوش مي دهندكه ببينند در بورس در مورد شركت آنها چه مي گويند.

رهبران واقعي، بيشتر زمان خود را به گوش دادن سخنان ديگران اختصاص مي دهند.

هنر گوش دادن رهبر مآبانه :

گوش دادن مساله اي بيش از شنيدن است. شنيدن، تنها عمل فيزيكي دريافت امواج صوتي از راه اعصاب شنوايي است. زماني شما خود را در حال شنيدن احساس مي كنيد كه نسبت به اين صدا ها هشيار شويد. گوش دادن معمولاً يكي از اين سه شكل را دارد: غير فعال، گوش دادن هشيار، گوش دادن مشتاقانه

گوش دادن غير فعال : اين نوع گوش دادن زماني است كه نيمي از حواس خود را به صدا هاي زمينه ( مانند يك آهنگ) مشغول مي كنيم ، در حالي كه مشغول يك فعاليت ديگر مانند مطالعه هستيم. در این حالت بدون تلاشي خود آگاه، بيشتر مطالب و صداهايي كه بايد به آن ها گوش دهيم، از دست مي روند.

گوش دادن هشيار: در اين گونه گوش دادن، ما به خاطر مطالب و هدف ها گوش مي دهيم. مانند زماني كه دانشجويان به سخنان استاد و يا ساير دانشجويان توجه مي كنند.

گوش دادن هشيارانه مي تواند به يك رهبر كمك كند تا نكته ها و اطلاعات كليدي  و مفيدي را براي تصميم گيري به دست آورد.

گوش دادن مشتاقانه: برترين نوع گوش دادن- در واقع سخت ترين و موثر ترين آن ها – زماني به وقوع مي پيوندد كه با كسي همراه مي شويم. گوش دادن مشتاقانه براي هدف هاي رهبري مفيد ترين سطح گوش دادن است. گوش دادن مشتاقانه، زماني اتفاق مي افتد كه تلاش مي كنيم احساسات گوينده را نيز به مانند كلماتش درك كنيم.

گوش دادن هشيارانه نشان مي دهد كه ما مي خواهيم و تلاش مي كنيم كه به همه پيام ها گوش دهيم؛ حتي جنبه هاي احساسي آن

كليد هايي براي تقويت گوش دادن :

  1. همان گونه كه گوش مي دهيد، يك نقشه مسير مفهوم ايجاد كنيد.
  2. معناي واژه هايي را كه گوينده انتخاب مي كند، درك كنيد.
  3. در زمان گوش دادن، مكالمه غير كلامي را نيز مشاهده كنيد.
  4. با ذهني باز گوش دهيد.
  5. در صورت امكان، زمان و مكان مناسبي را براي گوش دادن موثر انتخاب كنيد.

گوش دادن را نيز مانند ديگر مهارت ها، مي توان با آموزش و تمرين تقويت كرد.

منافعي كه رهبران با تقويت قدرت گوش دادن خود ، به دست مي آورند:

خوب گوش دادن براي رهبران تنها نشانه ادب و يا وسيله جلب محبت ديگران و فقط يك رفتار مديريتي مناسب نيست. خوب گوش دادن، در واقع يك فرصت استراتژيك است كه به همه رهبران در همه سطوح، يك امتياز رقابتي مي دهد. نخست اين كه رهبراني كه خوب گوش مي دهند، در نهايت بيشتر از ديگران مي دانند. آنها مهارت ساكت ماندن و دريافت اطلاعاتي را كه ممكن بود فيلتر شوند و نبايد مي شدند، در خود پرورش داده اند. دوم اين كه رهبراني كه خوب گوش مي دهند در كاركنان خود احساس وفاداري و داشتن روحيه را به وجود مي آورند. و سرانجام اين كه رهبراني كه خوب گوش مي دهند، با موفقيت بيشتري به تغييرات و بحران ها پاسخ مي دهند.

رهبران با آموختن روش هاي خوب گوش دادن، مي توانند فرصت هاي فراواني را براي خود و سازمان شان به دست  آورند.

 تاریخ ایجاد : یکشنبه - 27 دی 1394

facebooktwitterfacebook

نظر ثبت شده ای یافت نشد. اولین نفر باشید که به این پست نظر می دهید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد . بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند . *