چه چیزی مدیران ارشد را از دیگران متمایز می کندپرینت خبر

برای برنده شدن در نبرد جهانی بهترین مشتریان، شرکت های تجاری باید بر اساس استعداد و توانایی مدیریتی بهترین مدیران را برگزینند. به طور طبیعی، مدیران توانمند می دانند که چگونه کارمندان خود را ترغیب نمایند. مطابق با تحقیق Gullup، آنها گروهی مشتاق و با انگیزه ایجاد کرده که می توانند در جذب مشتری و موفقیت سازمان تجاری نقش بزرگی را ایفا نمایند.  

تحقیق جامع گالوپ که در مقالاتی تحت عنوان شرایط مدیر آمریکایی یا تجزیه- تحلیل مدیران به چاپ رسیده است می تواند درک و بینش عمیقی فراهم کرده که چرا برخی مدیران از بقیه برتر هستند. در ادامه برخی از یافته های حاصل از این تحقیق را بیان می کنیم.

استعداد مهم ترین شاخص عملکردی

شرکت های تجاری که بر اساس استعداد و توانایی مدیرانی را به خدمت می گیرند، باید از این مسئله آگاه باشند که تا 48 درصد در سودآوری، 22 درصد در بهره وری، 3 درصد در ترغیب کارمندان، 17 درصد در ترغیب مشتریان و 19 درصد هم در معاملات خود پیشرفت و ارتقاء ایجاد نموده اند.

مدیرانی با استعداد بالا احتمالاً دارای انگیزه بیشتری از سایر مدیران می باشند. بیش از نیمی از مدیران (54 درصد ) با استعداد به نسبت 39 درصد دیگر از تعهد بیشتری برخوردارند. تحقیقات گویای آن است که 27 درصد از مدیران از استعداد و زکاوت کمتری بهره مند هستند.

مدیران با استعداد احتمالاً یک شاخص برجسته در شرکت تجاری محسوب می شوند. این مدیران در زمینه ترغیب دوستان یا اعضای خانواده خود برای بهره مندی از کالا و خدمات شرکت تجاری فعال تر بوده و شناخت بهتری از برند شرکت تجاری دارند.

همچنین دیده شده که مدیران با استعداد بر نقاط قوت کارمندان خود بیشتر از نقاط ضعف آنها تاکید دارند.  اگر مدیران به نقاط قوت کارمندان خود بیشتر توجه نمایند، سبب می شود که کارمندان انگیزه بیشتری پیدا کرده و از طرف دیگر سودآوری و بهره وری گروهی نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

مدیران تاثیر به سزایی بر تعهد دارند.

مدیران ارشد پیوسته در تلاشند تا گروه خود را متعهد بار آورده  که بتوانند به بهترین عملکردها دست یابند. آنها محیطی فراهم می کنند که کارمندان و یا گروه بتوانند به نحو احسن فعالیت نموده و مسئولیت پذیر باشند، زیرا هدف چنین مدیرانی افزایش سودآوری و بهره وری می باشد.

اما بدیهی است که بسیاری از گروه ها از این مدیران برخوردار نیستند. از این رو می بینیم که چرا مدیران ارشد تا 70 درصد  را به تعهد کارمندان در واحدهای تجاری اختصاص داده اند. تحقیق Gullup در مورد تعهد و درگیری کارمندان حاکی از آن است که 30 درصد از کارمندان ایالات متحده متعهد هستند و این بیانگر آن است که رابطه برجسته ای بین مدیریت ضعیف و گروهی از کارمندان وجود دارد.

درصد مدیران درگیر و متعهد فقط تا حدودی بالاتر از درصد کارمندان متعهد است. با تحقیق Gullup متوجه شدیم که 35 درصد از مدیران متعهد و مسئول هستند، و این در حالیست که 51 درصد از آنها متعهد نبوده و 14 درصد نیز اصلاً متعهد نبوده و خود را از قید و بند رها می کنند.

ارزیابی های حاصل از تحقیق Gullup دلالت بر آن دارد که مدیرانی که در ایالات متحده متعهد نیستند، باید بالغ بر 319 تا 398 بیلیون دلار در سال از لحاظ اقتصادی هزینه نمایند.

از هر دو کارمند، یک کارمند کار خود را رها کرده و یا از سمت مدیریتی خود استعفا می دهد.

شایان ذکر است که تعهد مدیران تاثیر به سزایی بر تعهد کارمندان دارد. کارمندانی که زیر نظر مدیران متعهد مشغول فعالیت هستند، تا 59 درصد بیشتر از سایر کارمندان نسبت به کار خود تعهد دارند.

مدیران زن متعهدتر از مدیران مرد هستند.

با وجود این که تعداد زیادی از مدیران هم مرد و هم زن هستند، اما تحقیق Gullup گویای آن است که مدیران زن به نسبت مدیران مرد متعهدتر هستند. افرادی که برای مدیران زن کار می کنند تا 6 درصد بیشت تعهد داشته و مسئولیت پذیرترهستند. به طور میانگین افرادی که برای مدیران زن کار می کنند متعهدتر از افرادی هستند که برای مدیران مرد فعالیت دارند.

برخی از عملکردهای خاص می توانند به مدیران در ارتقای سطح تعهد آنان کمک زیادی نمایند.

بیش از نیمی از کارمندان موافق این قضیه هستند که مدیران دارای تعهد و مسئولیت می باشند. حداقل دو سوم از کارمندان موافق هستند که مدیران به آنها در سازماندهی کارها و تحقق همه اهدافشان کمک شایانی می کنند. و بیش از دو سوم کارمندان نیز بر این عقیده هستند که مدیران آنان بیشتر بر نقاط قوت و یا ویژگی های مثبت کارمندان خود تاکید و تمرکز دارند.