چرا افراد مستعد، کارآفرین نمی شوندپرینت خبر

به گزارش گالوپ، رهبران کشورها بدنبال ارتقا کارآفرینی هستند ولی آمار کارآفرین شدن افراد مستعد در مجموع کم است. برای مثال در ایالات متحده يك چهارم آمريكايي ها در طول عمر خود تصميم به راه اندازي يك كسب و كار براي خود دارند، ولی بنا به دلايلي اين كار را انجام نداده اند. این افراد را می توان به عنوان كارافرينان بالقوه نام برد. بررسی ها نشان می دهد که بسياري از افراد مهارت هاي لازم کارآفرینی را نداشته اند و  ممكن است همين امر عامل اصلي شكست نيمي از فعاليت هاي اقتصادي جديد در پنج سال نخست فعاليتشان باشد.
موسسه گالوپ براي پي بردن به مهمترين موانع عدم به فعليت رسيدن ظرفيت كارآفرينان بالقوه اقدام به برگزاري يك نظر سنجي تلفنی از 1006 جوان بالای 18 سال بصورت تصادفی انجام داده است كه نتايج زير بدست آمده است.
·        افراد (كارآفرينان بالقوه) درآمد ثابت را ترجیح می دهند(84٪ پاسخ مثبت داده اند)
·        نداشتن  پس انداز كافي براي شروع كسب و كار مورد نظر(68٪)
·        نداشتن  اطلاعات و مهارت هاي كافي شروع يك كسب و كار جديد(66٪)
·        ندانستن شیوه شروع کار،  علی رغم داشتن ایده های جدید(49٪)
·        نگرانی های ناشی از تاثیر راه اندازی  كسب و كار بر توازن کار و زندگی شخصی(47٪)
·        نداشتن دانش بابت مدیریت و اداره کسب و کار(29٪)
·        نگرانی و ترس از رقابت(28٪)
راهکارهای رفع موانع راه اندازی كسب و كارهای جديد
با شناخت موانع ذکر شده، براي به فعليت رساندن كارآفريني مي توان با مرتفع نمودن موانع كارآفريني، علاقه  افراد را به عمل تبديل نمود.  براي مرتفع نمودن موانع اساسي مسير به فعليت رسيدن كسب و كار هاي بالقوه می توان کارهای زیر را انجام داد.
·        دسترسي به حمايت هاي مالي در مراحل آغاز يك كسب و كار جديد را برای کارآفرینان بالقوه راحت ساخت
·        ايجاد حمايت هاي همه جانبه براي افرادي كه درصدد ايجاد يك كسب و كار جديد هستند. حمايت هايي از قبيل آموزش مهارت هاي لازم، ترسيم چشم انداز كسب و كار و فراهم ساختن فضاي كار مناسب و ...
·        افرادي كه علايق كارافرينانه در در سنين پائين از خود نشان مي دهند را شناسایی  کرد و استعداد هاي كارآفرينانه آنها پرورش داد.
در پایان گالوپ متذکر می شود تغيير روند منفي نرخ كارآفريني به كشف كارآفرينان بالقوه و حمايت هاي مشاوره ای و عملی از آنها در مسير موفقيتشان  بستگی دارد.

تاریخ ایجاد : شنبه - 15 فروردین 1394

facebooktwitterfacebook