گزارش گوگل

  • کارآفرینی سازمانی و نوآوری در شرکت گوگل (بخش اول)

    از زمانی که گوگل در سال 1998 پایه گذاری شد یکی از نوآورانه ترین شرکت ها در جهان است و شرکت در بالای لیست در کنار شرکت های پیشرویی همچون اپل، رتبه بندی می شود. کارآفرینی سازمانی و نوآوری قلب و روح موفقیت شرکت گوگل است.

    یکشنبه - 19 بهمن 1393 مشاهده